سالمندان
1

2 آذر 1392
فشار خون چیست؟

 

18 تير 1392
اهمیت سلامت سالمندان
امام صادق (ع) می فرمایند: وجود فرد سالخورده در خانه همانند و جود پیامبر الهی در بین امت است. سالمندی فرایندی است که متوقف نمی شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای بهداشتی می توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذت بخش و توام با سلامتی تبدیل کرد.

 

18 تير 1392
سالمندان و پوکی استخوان
همه ما با رسیدن به دوران سالمندی دچار یک تعداد محدودیتهای خاص حرکتی به خاطر افزایش سن میشویم ولی دراین اثنا ناخواسته یک تعداد بیماریها نیز گریبانگیر ما خواهد شد که گریزی از آنها نیست.

 

18 تير 1392
راههای پيشگيري از كمردرد در سالمندان
با افزايش سن ، به دليل تغييراتي که در استخوانها و عضلات بوجود مي آيد ؛ شکل بدن تغيير مي کند . پشت خميده مي شود . شکم به طرف جلو برجسته شده و گودي کمر بيشتر ميشود . كه اين تغييرات می تواند موجب کمر درد شود

 

18 تير 1392
اهمیت تغذیه صحیح در سالمندان
با توجه به پيشرفت‌هاي علم پزشكي و بهداشتي متوسط عمر انسان افزايش يافته و در كشورهاي پيشرفته، اين ميزان افزايش بيش‌تر است. پيرشدن و سالخوردگي با كاهش تدريجي فعاليت‌هاي فيزيكي و افزايش بيماريهاي مزمن همراه مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بهبود تغذيه تا حد زيادي قا ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >