آخرين اخبار

18 تير 1392
روز جهاني جمعيت 2013 با شعار «سلامت باروري جوانان»
تنظيم خانواده مشتمل بر اقداماتي است كه به زوجين كمك مي كند تا : آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه درباره تعداد فرزندان خود تصميم بگيرند. فاصله بين فرزندان خود را تنظيم كنند. زمان تولد فرزندان را باسن و شرايط ديگر خود تطبيق دهند. از داشتن فرزند ناخواسته جلوگيري ...

 
 << اخبار خرداد اخبار تیر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >